คุณภาพสมราคา

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ป้ายทุกชนิด


หลักการออกแบบ ป้ายไวนิล
หลักการออกแบบ ป้ายไวนิล
สิ่งเริ่มแรกของการออกแบบ ป้ายไวนิล นั่น ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงจุดประสงค์หลักที่แน่นอนของงาน ป้ายไวนิล แต่ละชิ้นลงไปก่อน เพราะสิ่งที่จะนำเสนอใน ป้ายไวนิล นั้น มีมากมายหลากหลาย อาจจะทำให้เกิดความสับสนและเกิดการแก้ไข บ่อยๆซ้ำๆ เกิดการสูญเสีย ทั้งเวลา งบประมาณต่างๆ เช่น ขนาด ป้ายไวนิล เท่าไหร่ สิ่งที่ต้องการนำเสนอ อักษร รูปภาพ หรือสิ่งที่ต้องการ การนำไปใช้งาน ในรูปแบบใหน สิ่งเหล่านี้ ถ้ากำหนดได้แล้ว จะร่นระยะเวลาในการออกแบบ ป้ายไวนิล และการทำงานลงได้
รูปแบบที่สำคัญของการออกแบบ ป้ายไวนิล มีอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน
1.พื้นหลัง เป็นรูปแบบแบล็คกราวในพื้นหลังทั้งหมดของ ป้ายไวนิล
2.ภาพ ภาพถ่ายภาพกราฟฟิกที่ต้องการใส่ใน ป้ายไวนิล
3.อักษร อักษรที่ต้องการใส่ ข้อความหัวเรื่อง ชื่องาน วันเวลา เบอร์โทรติดต่อ รายละเอียดที่จะใส่ลงใน ป้ายไวนิล
4.สี การใช้สีควรใช้ให้เหมาะสมกับเนื้องาน ควรควบคุมโทนสีให้ออกมา มีความเด่นและกลมกลืนในเวลาเดียวใน ป้ายไวนิล