คุณภาพสมราคา

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ป้ายทุกชนิด


สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงมือทำป้ายโฆษณา

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงมือทำป้ายโฆษณา
รู้ถึงสิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงมือทำจะยิ่งทำให้การทำงานง่ายยิ่งขึ้น

1
) วัสดุของ ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา มีหลายรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ทำป้ายโฆษณา ก็มีหลายชนิดเช่นเดียวกัน วิธีการเลือกวัสดุใช้ ทำป้ายโฆษณาไม่ยาก อย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าเรา ทำป้ายโฆษณา แบบไหน ต้องการให้อยู่นานคงทนหรือไม่ จะตั้งภายในหรือภายนอกอาคาร มีงบประมาณเท่าไหร่ เนื่องจากวัสดุแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและราคาต่างกัน เช่น ใช้ไม้ ก็อาจจะมีราคาถูกกว่าป้ายผ้าไวนิล แต่ป้ายที่ทำจากไม้อาจไม่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งในที่สูงๆ เป็นต้น สำหรับวัสดุที่ใช้ทำป้ายอื่น เช่น แผ่นอะลูมิเนียม แผ่นพลาสติกอะคลิลิก แผ่นพลาสวูด เป็นต้น

2) ขนาดของ ป้ายโฆษณา

ขนาดของ ป้ายโฆษณา มีความสำคัญมากสำหรับการ ทำป้ายโฆษณา เพราะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ เช่น ถ้าต้องการใช้ ป้ายโฆษณาใหญ่ ราคาก็จะสูงตามไปด้วย เพราะใช้วัสดุขนาดใหญ่กว่าเดิม ค่าผลิตส่วนอื่นๆ ก็จะแพงขึ้น แต่ก็มีข้อดีอยู่เหมือนกัน คือ สามารถใส่ข้อความได้มากขึ้นหรือใหญ่ขึ้นกว่าเดิม รวมถึงคนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่า ดังนั้นไม่ว่าจะขนาดใด ก่อนลงมือสั่งทำป้ายโฆษณาควรวางแผนและออกแบบมาให้แน่นอนก่อน ว่าต้องการให้คนเห็นขนาดไหน จะไปตั้งที่ใด เพื่อให้ได้ ป้ายโฆษณา ที่ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และใช้งานได้ดีตรงตามวัตถุประสงค์

3) ข้อความใน ป้ายโฆษณา

สิ่งที่ต้องคำนึงอีกข้อหนึ่งในการ ทำป้ายโฆษณา คือ ข้อความ ที่จะต้องนำเสนอสิ่งที่ต้องการสื่อถึงผู้รับสารจริงๆ โดยจะต้องบริหารจัดสรรพื้นที่ของ ป้ายโฆษณา กับข้อความที่ต้องการใส่ เพื่อให้ข้อความออกมาพอเหมาะพอดี เพราะถ้าข้อความหนาแน่นมากจะทำให้ตัวอักษรเล็กลง มองไม่เห็นและไม่น่าอ่าน ดังนั้นข้อความโฆษณาบน ป้ายโฆษณา ถือเป็นพ้อยท์ที่ควรให้ความสำคัญเช่นกัน

4) การ ออกแบบ ป้ายโฆษณา

ปัจจุบันการ ทำป้ายโฆษณา ค่อนข้างสะดวกสบาย สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยก็สามารถจ้างร้านออกแบบให้ ออกแบบ โฆษณา ได้ เรียกว่าแทบจะครบวงจร ทั้งออกแบบ และ ผลิต ออกมาเป็น ป้ายโฆษณา

ซึ่งตามร้านที่รับ ออกแบบ ป้ายโฆษณา อยู่แล้วจึงไม่ค่อยน่าห่วง เพราะกลุ่มคนที่ทำงานเหล่านี้ได้น่าจะมีพื้นฐานด้านการออกแบบและมีหัวศิลปะอยู่พอสมควร ก็จะรู้ว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะ แต่สำหรับคนทั่วไปที่ต้องการ ทำป้ายโฆษณา เอง การออกแบบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยหลักการก็ไม่มีอะไรมากมาย ควรเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อความหมายได้ดี และควรออกแบบให้ข้อมูลมีความเป็นระเบียบ สวยงาม และชัดเจน ทั้งข้อความและภาพประกอบ

5) ทำเลที่ตั้ง ป้ายโฆษณา

จุดประสงค์ของการ ทำป้ายโฆษณา คือ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โฆษณาสินค้า หรือบริการใดๆ ก็ตามให้ผู้รับสารได้เห็น ดังนั้นสถานที่ที่ใช้ติด ป้ายโฆษณา ต้องติดในตำแหน่งที่คนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในอาคาร ไม่ควรมีอะไรมาบดบังข้อความและสารที่ โฆษณาบนป้ายโฆษณา