คุณภาพสมราคา

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ป้ายทุกชนิด


ประวัติของ ป้ายโปสเตอร์
หากจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของ  “โปสเตอร์”  ก็พอจะให้ที่มาคร่าวๆ ว่า แผ่น  “โปสเตอร์”  (Poster)  นี้ถือกำเนิดขึ้นโดยฝีมือจิตกรกรชาวฝรั่งเศสในราวคริสต์ศตวรรษ 1890 ต่อมาศิลปินชื่อดัง จูลส์ เชเรท์ (Jules Chéret) ได้เผยแพร่ผลงาน โปสเตอร์ ไปทั่วยุโรปจนได้รับการนิยม ทำให้เชเรท์ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการโฆษณาด้วยป้าย จากยุค 1890 มาสู่ยุค 2013 แม้ว่าเทคโนโลยีจะได้รับการพัฒนาก้าวสู่ยุค 3G แล้วก็ตาม ทำให้เกิดช่องทางเข้าถึงผู้คนอย่างมากมาย แต่สำหรับ การโฆษณา ด้วย โปสเตอร์ นั้นก็ยังคงอยู่